Montre 2021 | RallyLive | Final Results
P No. Driver
Co-Driver
Entrant
Car
Class Time
Penalty
Total Time
Diff
Leader
Km/h
P
No.
Driver
Co-Driver
Entrant
Car(Class)
Total Time
Penalty
Diff
Leader
Km/h
1 72  Mineo Saito
 Kuwao Yamazaki
Mineo Saito
Mitsubishi EX Turbo
OP-1

1:02:10.7
0.0
1:02:10.7 +0.0
+0.0
59.12
1
72
 Mineo Saito
 Kuwao Yamazaki
Mineo Saito
 (OP-1,)
1:02:10.7
0.0
+ 0.0
+ 0.0
59.12
2 71  Takashi Ishida
 Tatsuya Sei
Takashi Ishida
Porsche 911
OP-1

1:03:43.5
0.0
1:03:43.5 +1:32.8
+1:32.8
57.69
1
71
 Takashi Ishida
 Tatsuya Sei
Takashi Ishida
 (OP-1,)
1:03:43.5
0.0
+ 1:32.8
+ 1:32.8
57.69
3 11  Osamu Fukunaga
 Misako Saida
Three Five Motorsport
Skoda Fabia R5
JN-1
Japan,
45:37:00.8
0.0
45:37:00.8 +44:34:50.1
+44:33:17.3
80.57
1
11
 Osamu Fukunaga
 Misako Saida
Three Five Motorsport
 (JN-1,Japan,)
45:37:00.8
0.0
+ 44:34:50.1
+ 44:33:17.3
80.57
4 12  Hiroshi Yanagisawa
 Takahiro Yasui
Cusco Racing
Skoda Fabia R5
JN-1
Japan,
45:43:00.3
0.0
45:43:00.3 +44:40:49.6
+5:59.5
80.40
1
12
 Hiroshi Yanagisawa
 Takahiro Yasui
Cusco Racing
 (JN-1,Japan,)
45:43:00.3
0.0
+ 44:40:49.6
+ 5:59.5
80.40
5 17  Almir Vrpcic
 Yuichi Matsumoto
itzz Rally Team
Subaru WRX STI
JN-1
Japan,
46:08:00.2
0.0
46:08:00.2 +45:05:49.5
+24:59.9
79.68
1
17
 Almir Vrpcic
 Yuichi Matsumoto
itzz Rally Team
 (JN-1,Japan,)
46:08:00.2
0.0
+ 45:05:49.5
+ 24:59.9
79.68
6 13  Norihiko Katsuta
 Yusuke Kimura
Toyota Gazoo Racing
Toyota GR Yaris
JN-1
Japan,
46:09:00.1
0.0
46:09:00.1 +45:06:49.4
+59.9
79.65
1
13
 Norihiko Katsuta
 Yusuke Kimura
Toyota Gazoo Racing
 (JN-1,Japan,)
46:09:00.1
0.0
+ 45:06:49.4
+ 59.9
79.65
7 14  Pierre-Emmanuel Brasseur
 Shungo Azuma
Nutahara Rally Team
Toyota GR Yaris
JN-1
Japan,
46:18:00.1
0.0
46:18:00.1 +45:15:49.4
+9:00.0
79.40
1
14
 Pierre-Emmanuel Brasseur
 Shungo Azuma
Nutahara Rally Team
 (JN-1,Japan,)
46:18:00.1
0.0
+ 45:15:49.4
+ 9:00.0
79.40
8 16  Tomoyuki Shinkai
 Yuichi Ando
Toyota Gazoo Racing
Toyota GR Yaris
JN-1
Japan,
47:16:00.1
0.0
47:16:00.1 +46:13:49.4
+58:00.0
77.77
1
16
 Tomoyuki Shinkai
 Yuichi Ando
Toyota Gazoo Racing
 (JN-1,Japan,)
47:16:00.1
0.0
+ 46:13:49.4
+ 58:00.0
77.77
9 22  Heikki Kovalainen
 Sae Kitagawa
Rally Team Aicello
Toyota GT86 CS-R3
JN-2
Japan,
47:17:00.2
0.0
47:17:00.2 +46:14:49.5
+1:00.1
77.74
1
22
 Heikki Kovalainen
 Sae Kitagawa
Rally Team Aicello
 (JN-2,Japan,)
47:17:00.2
0.0
+ 46:14:49.5
+ 1:00.1
77.74
10 23  Katsuya Nakahira
 Masahiko Shimazu
R-ART Rally Team
Toyota GT86 CS-R3
JN-2
Japan,
48:33:00.5
0.0
48:33:00.5 +47:30:49.8
+1:16:00.3
75.71
1
23
 Katsuya Nakahira
 Masahiko Shimazu
R-ART Rally Team
 (JN-2,Japan,)
48:33:00.5
0.0
+ 47:30:49.8
+ 1:16:00.3
75.71
11 21  Noriyuki Shimamura
 Takaaki Waki
Cusco Racing
Toyota GR Yaris
JN-1
Japan,
48:40:00.5
0.0
48:40:00.5 +47:37:49.8
+7:00.0
75.53
1
21
 Noriyuki Shimamura
 Takaaki Waki
Cusco Racing
 (JN-1,Japan,)
48:40:00.5
0.0
+ 47:37:49.8
+ 7:00.0
75.53
12 18  Yuta Yamamoto
 Kazuko Tachikui
K-ONE Racing Team
Toyota GR Yaris
JN-1
Japan,
48:40:00.8
0.0
48:40:00.8 +47:37:50.1
+0.3
75.52
1
18
 Yuta Yamamoto
 Kazuko Tachikui
K-ONE Racing Team
 (JN-1,Japan,)
48:40:00.8
0.0
+ 47:37:50.1
+ 0.3
75.52
13 19  Satoshi Imai
 Yasuyuki Atsuchi
AKM Motor Sport
Mitsubishi Evo X
JN-1
Japan,
48:55:00.6
0.0
48:55:00.6 +47:52:49.9
+14:59.8
75.14
1
19
 Satoshi Imai
 Yasuyuki Atsuchi
AKM Motor Sport
 (JN-1,Japan,)
48:55:00.6
0.0
+ 47:52:49.9
+ 14:59.8
75.14
14 24  Hironao Ishii
 Noriko Takeshita
Hironao Ishii
Lexus RC F
JN-2
Japan,
49:04:00.0
0.0
49:04:00.0 +48:01:49.3
+8:59.4
74.92
1
24
 Hironao Ishii
 Noriko Takeshita
Hironao Ishii
 (JN-2,Japan,)
49:04:00.0
0.0
+ 48:01:49.3
+ 8:59.4
74.92
15 35  Masashi Nagasaki
 Noriaki Akita
Nagoya Toyopet NAVUL
Toyota GT86
JN-3
Japan,
49:50:00.3
0.0
49:50:00.3 +48:47:49.6
+46:00.3
73.76
1
35
 Masashi Nagasaki
 Noriaki Akita
Nagoya Toyopet NAVUL
 (JN-3,Japan,)
49:50:00.3
0.0
+ 48:47:49.6
+ 46:00.3
73.76
16 44  Shintaro Nishikawa
 Takashi Motohashi
SMASH
Suzuki Swift Sport Mk6
JN-4
Japan,
49:59:00.6
0.0
49:59:00.6 +48:56:49.9
+9:00.3
73.53
1
44
 Shintaro Nishikawa
 Takashi Motohashi
SMASH
 (JN-4,Japan,)
49:59:00.6
0.0
+ 48:56:49.9
+ 9:00.3
73.53
17 33  Seiji Yamaguchi
 Kenta Satonaka
Team Tasc
Toyota GT86
JN-3
Japan,
50:13:00.1
0.0
50:13:00.1 +49:10:49.4
+13:59.5
73.20
1
33
 Seiji Yamaguchi
 Kenta Satonaka
Team Tasc
 (JN-3,Japan,)
50:13:00.1
0.0
+ 49:10:49.4
+ 13:59.5
73.20
18 30  Takahito Sone
 Shizuka Takehara
Tokuo Works Racing
Toyota GT86
JN-3
Japan,
50:18:00.2
0.0
50:18:00.2 +49:15:49.5
+5:00.1
73.08
1
30
 Takahito Sone
 Shizuka Takehara
Tokuo Works Racing
 (JN-3,Japan,)
50:18:00.2
0.0
+ 49:15:49.5
+ 5:00.1
73.08
19 54  Tessei Watabe
 Misaki Hashimoto
MATEX-AQTEC RALLY TEAM
Toyota Yaris IV
JN-5
Japan,
50:22:00.9
0.0
50:22:00.9 +49:19:50.2
+4:00.7
72.97
1
54
 Tessei Watabe
 Misaki Hashimoto
MATEX-AQTEC RALLY TEAM
 (JN-5,Japan,)
50:22:00.9
0.0
+ 49:19:50.2
+ 4:00.7
72.97
20 29  Hisashi Suzuki
 Norimasa Yamagishi
SMASH
Subaru BRZ
JN-3
Japan,
50:34:00.0
0.0
50:34:00.0 +49:31:49.3
+11:59.1
72.70
1
29
 Hisashi Suzuki
 Norimasa Yamagishi
SMASH
 (JN-3,Japan,)
50:34:00.0
0.0
+ 49:31:49.3
+ 11:59.1
72.70
21 49  Tomoyuki Amano
 Yukiko Inoue
TRT
Toyota GR Yaris
JN-5
Japan,
50:34:00.0
0.0
50:34:00.0 +49:31:49.3
+0.0
72.70
1
49
 Tomoyuki Amano
 Yukiko Inoue
TRT
 (JN-5,Japan,)
50:34:00.0
0.0
+ 49:31:49.3
+ 0.0
72.70
22 20  Keitaro Tokuo
 Kazuki Ishida
Tokuo Works Racing
Toyota GR Yaris
JN-1
Japan,
50:34:00.4
0.0
50:34:00.4 +49:31:49.7
+0.4
72.69
1
20
 Keitaro Tokuo
 Kazuki Ishida
Tokuo Works Racing
 (JN-1,Japan,)
50:34:00.4
0.0
+ 49:31:49.7
+ 0.4
72.69
23 50  Manabu Naito
 Keiichi Kofuji
MATEX-AQTEC RALLY TEAM
Toyota Yaris IV
JN-5
Japan,
50:38:00.4
0.0
50:38:00.4 +49:35:49.7
+4:00.0
72.59
1
50
 Manabu Naito
 Keiichi Kofuji
MATEX-AQTEC RALLY TEAM
 (JN-5,Japan,)
50:38:00.4
0.0
+ 49:35:49.7
+ 4:00.0
72.59
24 45  Koichi Okada
 Kenji Yamakita
Keystone Navigator Rally Team
Suzuki Swift Sport Mk6
JN-4
Japan,
50:43:00.6
0.0
50:43:00.6 +49:40:49.9
+5:00.2
72.47
1
45
 Koichi Okada
 Kenji Yamakita
Keystone Navigator Rally Team
 (JN-4,Japan,)
50:43:00.6
0.0
+ 49:40:49.9
+ 5:00.2
72.47
25 41  Shinishi Hatta
 Yoshiteru Kato
Plum Suwahime Garage-i Racing
Mazda Roadster
JN-3
Japan,
50:43:00.7
0.0
50:43:00.7 +49:40:50.0
+0.1
72.47
1
41
 Shinishi Hatta
 Yoshiteru Kato
Plum Suwahime Garage-i Racing
 (JN-3,Japan,)
50:43:00.7
0.0
+ 49:40:50.0
+ 0.1
72.47
26 1  Yasushi Aoyama
 Naoki Kase
Cusco Racing
Toyota C-HR
4WD

50:46:00.1
0.0
50:46:00.1 +49:43:49.4
+2:59.4
72.41
1
1
 Yasushi Aoyama
 Naoki Kase
Cusco Racing
 (4WD,)
50:46:00.1
0.0
+ 49:43:49.4
+ 2:59.4
72.41
27 32  Nao Otake
 Megumi Fujita
Nutahara Rally School
Toyota GT86
JN-3
Japan,
50:49:00.0
0.0
50:49:00.0 +49:46:49.3
+2:59.9
72.34
1
32
 Nao Otake
 Megumi Fujita
Nutahara Rally School
 (JN-3,Japan,)
50:49:00.0
0.0
+ 49:46:49.3
+ 2:59.9
72.34
28 34  Katsuhiko Tsutsui
 Yuichi Ishida
Team 221 Racing
Toyota GT86
JN-3
Japan,
50:51:00.8
0.0
50:51:00.8 +49:48:50.1
+2:00.8
72.28
1
34
 Katsuhiko Tsutsui
 Yuichi Ishida
Team 221 Racing
 (JN-3,Japan,)
50:51:00.8
0.0
+ 49:48:50.1
+ 2:00.8
72.28
29 36  Takehiko Kano
 Satoshi Yokote
Light Up Rally Team
Subaru BRZ
JN-3
Japan,
50:58:00.4
0.0
50:58:00.4 +49:55:49.7
+6:59.6
72.12
1
36
 Takehiko Kano
 Satoshi Yokote
Light Up Rally Team
 (JN-3,Japan,)
50:58:00.4
0.0
+ 49:55:49.7
+ 6:59.6
72.12
30 28  Takayuki Yamamura
 Mikimasa Izawa
Three Five Motorsport
Citroen DS3
JN-2
Japan,
51:02:00.3
0.0
51:02:00.3 +49:59:49.6
+3:59.9
72.03
1
28
 Takayuki Yamamura
 Mikimasa Izawa
Three Five Motorsport
 (JN-2,Japan,)
51:02:00.3
0.0
+ 49:59:49.6
+ 3:59.9
72.03
31 51  Satoshi Okura
 Koji Toyoda
Luck Rally Team
Toyota Vitz III RS
JN-5
Japan,
51:18:00.2
0.0
51:18:00.2 +50:15:49.5
+15:59.9
71.66
1
51
 Satoshi Okura
 Koji Toyoda
Luck Rally Team
 (JN-5,Japan,)
51:18:00.2
0.0
+ 50:15:49.5
+ 15:59.9
71.66
32 52  Tsuyoshi Ogawa
 Tsuyoshi Kajiyama
Tsuyoshi Ogawa
Honda Fit GK5
JN-5
Japan,
51:25:00.3
0.0
51:25:00.3 +50:22:49.6
+7:00.1
71.49
1
52
 Tsuyoshi Ogawa
 Tsuyoshi Kajiyama
Tsuyoshi Ogawa
 (JN-5,Japan,)
51:25:00.3
0.0
+ 50:22:49.6
+ 7:00.1
71.49
33 25  Eiichi Nakamura
 Keita Oya
Nagoya Toyopet NAVUL
Toyota Vitz GRMN
JN-2
Japan,
51:31:00.9
0.0
51:31:00.9 +50:28:50.2
+6:00.6
71.34
1
25
 Eiichi Nakamura
 Keita Oya
Nagoya Toyopet NAVUL
 (JN-2,Japan,)
51:31:00.9
0.0
+ 50:28:50.2
+ 6:00.6
71.34
34 56  Kazuo Shimizu
 Tomotaka Furukawa
Kazuo Shimizu
Toyota Yaris IV
JN-5
Japan,
51:55:00.4
0.0
51:55:00.4 +50:52:49.7
+23:59.5
70.80
1
56
 Kazuo Shimizu
 Tomotaka Furukawa
Kazuo Shimizu
 (JN-5,Japan,)
51:55:00.4
0.0
+ 50:52:49.7
+ 23:59.5
70.80
35 53  Kenji Kamano
 Shinki Ito
Team TAKES
Toyota Yaris IV
JN-5
Japan,
52:00:00.5
0.0
52:00:00.5 +50:57:49.8
+5:00.1
70.68
1
53
 Kenji Kamano
 Shinki Ito
Team TAKES
 (JN-5,Japan,)
52:00:00.5
0.0
+ 50:57:49.8
+ 5:00.1
70.68
36 39  Mr Akira
 Yuko Mitsukuri
Tokuo Works Racing
Toyota GT86
JN-3
Japan,
52:01:00.0
0.0
52:01:00.0 +50:58:49.3
+59.5
70.67
1
39
 Mr Akira
 Yuko Mitsukuri
Tokuo Works Racing
 (JN-3,Japan,)
52:01:00.0
0.0
+ 50:58:49.3
+ 59.5
70.67
37 59  Shota Yoshihara
 Genshu Sano
Cusco Racing
Toyota Yaris IV
JN-6
Japan,
52:43:00.4
0.0
52:43:00.4 +51:40:49.7
+42:00.4
69.73
1
59
 Shota Yoshihara
 Genshu Sano
Cusco Racing
 (JN-6,Japan,)
52:43:00.4
0.0
+ 51:40:49.7
+ 42:00.4
69.73
38 2  Katsuhiko Murakami
 Akihiko Takahashi
Streetlife World Rally Team
Subaru WRX STI
4WD

52:54:00.4
0.0
52:54:00.4 +51:51:49.7
+11:00.0
69.48
1
2
 Katsuhiko Murakami
 Akihiko Takahashi
Streetlife World Rally Team
 (4WD,)
52:54:00.4
0.0
+ 51:51:49.7
+ 11:00.0
69.48
39 27  Kei Takeoka
 Masaki Yamada
Kei Rallyproject
Volkswagen Polo
JN-2
Japan,
52:56:00.5
0.0
52:56:00.5 +51:53:49.8
+2:00.1
69.44
1
27
 Kei Takeoka
 Masaki Yamada
Kei Rallyproject
 (JN-2,Japan,)
52:56:00.5
0.0
+ 51:53:49.8
+ 2:00.1
69.44
40 40  Koichi Nakamura
 Tomiya Maekawa
Takumi Craft Rally Team
Toyota GT86
JN-3
Japan,
53:17:00.0
0.0
53:17:00.0 +52:14:49.3
+20:59.5
68.99
1
40
 Koichi Nakamura
 Tomiya Maekawa
Takumi Craft Rally Team
 (JN-3,Japan,)
53:17:00.0
0.0
+ 52:14:49.3
+ 20:59.5
68.99
41 57  Eri Kurosawa
 Takuya Abe
Plum Suwahime Garage-i Racing
Mazda Roadster
JN-5
Japan,
53:22:00.9
0.0
53:22:00.9 +52:19:50.2
+5:00.9
68.87
1
57
 Eri Kurosawa
 Takuya Abe
Plum Suwahime Garage-i Racing
 (JN-5,Japan,)
53:22:00.9
0.0
+ 52:19:50.2
+ 5:00.9
68.87
42 65  Ryozo Saito
 Hiroko Takahashi
Ryozo Saito
Subaru Impreza GRB
OP-1

53:43:00.9
0.0
53:43:00.9 +52:40:50.2
+21:00.0
68.42
1
65
 Ryozo Saito
 Hiroko Takahashi
Ryozo Saito
 (OP-1,)
53:43:00.9
0.0
+ 52:40:50.2
+ 21:00.0
68.42
43 63  Kosuke Murata
 Madoka Umemoto
WELLPINE Motorsport
Toyota GR Yaris
JN-6
Japan,
53:45:00.3
0.0
53:45:00.3 +52:42:49.6
+1:59.4
68.39
1
63
 Kosuke Murata
 Madoka Umemoto
WELLPINE Motorsport
 (JN-6,Japan,)
53:45:00.3
0.0
+ 52:42:49.6
+ 1:59.4
68.39
44 60  Arisa Mizuhara
 Fuyu Takahashi
Cusco Racing
Toyota Yaris IV
JN-6
Japan,
53:47:00.8
0.0
53:47:00.8 +52:44:50.1
+2:00.5
68.34
1
60
 Arisa Mizuhara
 Fuyu Takahashi
Cusco Racing
 (JN-6,Japan,)
53:47:00.8
0.0
+ 52:44:50.1
+ 2:00.5
68.34
45 66  Hisashi Kunie
 Suguru Kawana
Hisashi Kunie
Mazda Savanna RX-7
OP-1

54:00:00.9
0.0
54:00:00.9 +52:57:50.2
+13:00.1
68.06
1
66
 Hisashi Kunie
 Suguru Kawana
Hisashi Kunie
 (OP-1,)
54:00:00.9
0.0
+ 52:57:50.2
+ 13:00.1
68.06
46 58  Tadashi Arai
 Akihiro Tamaki
Tadashi Arai
Nissan March K13 Nismo S
JN-5
Japan,
55:00:00.6
0.0
55:00:00.6 +53:57:49.9
+59:59.7
66.83
1
58
 Tadashi Arai
 Akihiro Tamaki
Tadashi Arai
 (JN-5,Japan,)
55:00:00.6
0.0
+ 53:57:49.9
+ 59:59.7
66.83
47 69  Osamu Sumida
 Toshiyuki Hosaka
Osamu Sumida
Ford Escort
OP-1

56:28:00.7
0.0
56:28:00.7 +55:25:50.0
+1:28:00.1
65.09
1
69
 Osamu Sumida
 Toshiyuki Hosaka
Osamu Sumida
 (OP-1,)
56:28:00.7
0.0
+ 55:25:50.0
+ 1:28:00.1
65.09
48 61  Takayuki Ebihara
 Satoshi Kageyama
SMASH
Toyota Aqua
JN-6
Japan,
56:39:00.0
0.0
56:39:00.0 +55:36:49.3
+10:59.3
64.89
1
61
 Takayuki Ebihara
 Satoshi Kageyama
SMASH
 (JN-6,Japan,)
56:39:00.0
0.0
+ 55:36:49.3
+ 10:59.3
64.89
49 74  Hiroshi Aragaki
 Kumiko Aragaki
Hiroshi Aragaki
Nissan March R
OP-2

58:24:00.4
0.0
58:24:00.4 +57:21:49.7
+1:45:00.4
62.94
1
74
 Hiroshi Aragaki
 Kumiko Aragaki
Hiroshi Aragaki
 (OP-2,)
58:24:00.4
0.0
+ 57:21:49.7
+ 1:45:00.4
62.94
50 67  Akira Yamazoe
 Kazuyuki Funatsu
Akira Yamazoe
Porsche 914/6
OP-1

58:44:00.4
0.0
58:44:00.4 +57:41:49.7
+20:00.0
62.58
1
67
 Akira Yamazoe
 Kazuyuki Funatsu
Akira Yamazoe
 (OP-1,)
58:44:00.4
0.0
+ 57:41:49.7
+ 20:00.0
62.58
** Young Driver, *** Super Rally
 
Unofficial Results by Rallylive © 2021